Direct contact: 038 444 04 44 • info@evenetent.nl

Ruim 25 jaar ervaring Ontzorgen gedurende hele proces  Inspelen op laatste trends

Bezorgkosten en service

Onze werkwijze is zeer persoonlijk. We zullen allereerst bij u komen kijken op de locatie die u uitgezocht heeft. Vervolgens maken wij aan de hand van uw ideeën en wensen vrijblijvend een offerte.

Waar staat Evenetent voor?

  • Organiseren van feesten
  • Zowel intieme bijeenkomsten als grote evenementen
  • Aandacht voor detail
  • Persoonlijke werkwijze
  • Nette tenten
  • Sfeervolle inrichting

Onze werkwijze is zeer persoonlijk

We zullen allereerst bij u komen kijken op de locatie die u uitgezocht heeft. Vervolgens maken wij aan de hand van uw ideeën en wensen vrijblijvend een offerte. Bij Evenetent heeft u een ruime keuze, onze tenten variëren van 9 tot circa 400 m2 vloeroppervlak, ze zijn allemaal in uitstekende staat en voldoen aan de eisen wat betreft brandveiligheid, stabiliteit en kwaliteit. Wij garanderen bovendien dat het materiaal schoon is en geven u de keuzevrijheid om een tent met of zonder houten vloer te bestellen. Persoonlijke aandacht met oog voor het kleinste detail staat hoog in ons vaandel omdat wij weten dat uw evenement uw visitekaartje is.

Alle tenten worden door onze VCA gecertificeerde bouwers voor uw op- en afgebouwd.

Levering

De levering gaat volgens onze Algemene Verhuurvoorwaarden.

Deze verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan door de fa. Evenetent, waaronder o.a. overeenkomsten van huur, koop en verkoop, montage, het verstrekken van adviezen, tekeningen, beschrijvingen die de fa. Evenetent sluit met de opdrachtgever sluit, voor zover Evenetent daarbij als verhuurder, verkoper, montagebedrijf of adviseur optreedt, en op alle uit die overeenkomst voortvloeiende verbintenissen voor alles partijen of op die overeenkomst voortbouwende nieuwe overeenkomsten van welke aard ook, die laatste voor zover deze algemeen voorwaarden met die overeenkomsten verenigbaar zijn. Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes die Evenetent uitbrengt voor het aangaan der overeenkomsten.

B. Indien de opdrachtgever, die een overeenkomst met Evenetent sluit, algemeen voorwaarden heeft die op de te sluiten overeenkomst van toepassing zouden kunnen zijn, dan prevaleren de algemene voorwaarden van Evenetent, óók indien de voorwaarden van de opdrachtgever een soortgelijke prevalentiebepaling bevatten. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat onze algemeen voorwaarden van toepassing zijn. Waar in deze voorwaarden van “montage” en/of van “montagewerkzaamheden” wordt gesproken, dienen hieronder mede te worden begrepen – al naar gelang de aard van de aanbieding en/of opdracht – “demontage” en/of demontagewerkzaamheden”.

C. Van deze algemene voorwaarden en het gestelde in 1a. en 1b. kan slechts bij schriftelijke door beide partijen getekende overeenkomst worden afgeweken. Indien zo’n geval op één of meer punten van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen daarvan onverkort van kracht. Indien door de opdrachtgever algemene voorwaarden worden gehanteerd, zijn deze niet van toepassing op de overeenkomst met Evenetent.